Izvođenje radova

Sistem video nadzora

Naš tim stručnjaka je ovde da vam pruži sve savete i smernice koji su vam potrebni da vaš sistem video nadzora radi optimalno za vašu bezbednost. Naše usluge uključuju:

 • Savete, smernice i specifikacije sistema video nadzora i opreme koja vam je potrebna
 • Usluga ugradnje video nadzora, na teritoriji cele Srbije
 • Održavanje sistema video nadzora
 • Nadogradnje vaših postojećih sistema
 • Naši profesionalni poslovni sistemi video nadzora koriste najsavremeniju tehnologiju za nadgledanje vaše imovine, ljudi i rada 24 sata dnevno.

Ukoliko vi kao fizičko lice kamere postavljate na privatan posed u cilju obezbeđenja tj. pokrivate samo vaš stan, kuću ili dvorište i nemate nikakav kontakt sa tuđim ili javnim prostorom onda nemate nikakve obaveze prema Zakonu, tačnije nije potrebno uraditi projekat tehničke zaštite. Ukoliko snimate deo koji nije privatan posed, onda je potrebno uraditi sve što je ispod navedeno i što važi za pravna lica.

Zakon o privatnom obezbeđenju koji obuhvata i tehničko obezbeđenje objekata (video nadzor, alarm, video interfon, kontrola pristupa itd.) nalaže da sva pravna lica i skupštine stanara mogu angažovati isključivo firme koje poseduju odgovarajuće licence od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za ugradnju i održavanje pomenutih sistema.

Za legalizaciju sistema tehničke zaštite privatnih objekata, stambenih zajednica, preduzetničke radnje ili mikro preduzeća, potreban je Projekat tehničke zaštite, Ugovor o instalaciji i montaži, kao i Ugovor o godišnjem održavanju.

Ukoliko je sistem video nadzora urađen pre stupanja na snagu pomenutog zakona, odnosno pre 2017. godine, neophodno je da se potpiše Ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

Svako pravno lice, skupština stanara, preduzetnik, investitor čine prekršaj zakona ukoliko za ugradnju angažuju fizičko lice, firmu bez licence ili sami izvrše ugradnju.

Obavezni uslovi koji moraju da se ispune mikro preduzeća, skuštine stanara i preduzetnici:

 • Izrada projekta video nadzora;
 • Potpisivanje ugovora o montaži i ugovor o održavanju sa licenciranom firmom;
 • Objekat je potrebno prijaviti lokalnoj (mesnoj) policijskoj stanici;
 • Video materijal se mora čuvati najmanje 30 dana;
 • Neophodno je obezbediti rad sistema u slučaju nestanka struje pomoću UPS-a;
 • Snimljeni video materijal ne sme biti objavljivan i javno prikazivan;
 • Na objektu je potrebno postaviti upozorenje „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno morate da označite oblast koju pokrivaju kamere;
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih;
 • Kamere moraju biti uočljive jer nije legalno postavljati skrivene kamere.

Mala, srednja i velika preduzeća, kao i objekti koji su po Zakonu o privatnom obezbeđenju svrstani u grupu obavezno obezbeđenih, pored gore svega navedenog obavezno je i sledeće:

 • Akt o proceni rizika imovine lica i poslovanja;
 • Plan tehničke zaštite;
 • Projekat tehničke zaštite;
 • Nadzor nad izvođenjem.

 

Izvođenje radova
montaza kamera
full color scaled
tioc 1
LPR 02 0
tioc 1

Interfonski sistemi

Interfon je koristan deo sigurnosnih sistema za kuće i zgrade, olakšava svakodnevni život i podiže sigurnost na mnogo viši nivo. Interfoni se izrađuju u varijantama audio i video interfona. Mogu se povezati sa sistemom kontrole pristupa, tako da se otključavanje vrata vrši karticom ili tagom. Sastavni delovi svakog interfonskog sistema jesu pozivna jedinica, unutrašnja jedinica(slušalica ili monitor) i u slučaju više pozivnih tastera – distributer. Video interfoni pružaju mogućnost vizuelnog uvida na osobu koja se nalazi ispred vrata, što u mnogome povećava nivo sigurnosti. Savremeni video interfoni mogu se povezati preko interneta sa aplikacijom na mobilnom telefonu, tako da dobijamo mogućnost rukovanja interfonom sa bilo kog mesta – čak i van kuće! (Max Pro).

interfonski sistemi

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Sistemi evidencije radnog vremena obezbeđuju precizne podatke radnicima i poslodavcima o radnom angažovanju zaposlenih. Ovi sistemi, zahvaljujući svojim grafičkim i tabelarnim izveštajima, omogućuju kadrovskim službama i menadžmentu jasan uvid u angažovanje radnika na poslu. Ovo uključuje kašnjenja na posao, prekovremeni rad, rad na terenu, korišćenje pauze za topli obrok i mnoge druge aktivnosti zaposlenih.

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa povećavaju efikasnost poslovanja i unapređuju sigurnost objekata. Vremensko i prostorno ograničenje ulazaka u određene objekte i prostorije kompanije, direktno utiču na bezbednost unutar kompanije i bolju kontrolu kretanja zaposlenih. Bazirajući hardver na beskontaktnim čitačima i karticama, odnosno tagovima, beleženje vremena dolaska i odlaska s posla je precizno i sigurno, a softverska komponenta, oličena u vidu više različitih aplikacija, izrađenih u skladu sa potrebama korisnika, je pouzdana i jednostavna za upotrebu.

Preko samo par klikova možete dobiti željene izveštaje:

• Ko je na posao došao ranije
• Ko radi prekovremeno

• Ko izlazi sa posla pre kraja radnog vremena
• Ko prekoračuje vreme pauze
• Ko kasni na posao…

Alarmni Sistemi

Alarmni sistemi predstavljaju jedno sigurno i pouzdano rešenje za zaštitu vašeg objekta i imovine. Sistemi se sastoje od sledećih elemenata: Senzori, Alarmna centrala, Tastatura, Sirena, telefonske ili GSM dojave i napojne jedinice.  Alarmne sisteme koje mi ugradjujemo su sistemi kompanija PARADOX, Teletek, Ajax, Dahua

 

Ugradnja 02
dojava pozara

Ugradnja i Projektovanje Protivpožarnih Sistema

Izvođenje radova mašinskog dela protivpožarnih sistema, podrazumeva ugradnju kanala za ventilaciju i odimljavanje i izradu i ugradnju sprinklerske mreže sa pratećom opremom. Protivpožarni kanali za ventilaciju (potisni) u slučaju požara obezbeđuju stalni dotok vazduha spolja, kojim se nadoknađuje manjak vazduha nastao zbog njegovog isticanja zajedno sa dimom, dok kanali za odimljavanje (izduvni) obezbeđuju odvod izduvnih gasova iz prostorija zahvaćenih požarom, nedozvoljavajući širenje vatre i dima na susedne prostorije.

Sa ugradnjom kanala vršimo i njihovu izolaciju protivpozarnim materijalima predvidjenim projektom, kao i ugradnju kompletne ventilatorske tehnike neophodne za funkcionisanje sistema. Osnovni princip na kome se baziraju sistemi dimne i toplotne ventilacije je odstarnjivanje toplote i dima iz objekta koji se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom zaštitu ljudskih života i vlasništva. U početnim fazama požara toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole.

Projektovanje i izvodjenje računarske mreže

Projektujemo prema standardima | Realizujemo | Konfigurišemo mreže
 • Projektujemo i izvodimo računarske mreže prema potrebi preduzeća.
 • Kreiramo potrebnu tehničku dokumentaciju računarske mreže
 • Razvijamo mrežnu infrastrukturu i inplementiramo predvidjeni projekat
 • Uspostavljamo i konfigurišemo mežnu infrastrukturu prema projektu
 • Uspostavljamo IT kancelariju iz koje se upravlja mrežnom infrastrukturom.
 • Garancija kvaliteta izvedene mreže
 • Žičane ili bežične, sve jedno mi ćemo vam optimizovati kvalitet cena za najvišu pouzdanost.
 • Specijalizovani smo za kreiranje računarskih kabineta i centara
rac mreze

Kontakt Informacije:

Pon - Sub: 8:00h - 17:00h

Na Usluzi

Javite Nam Se!

Korpa
Scroll to Top